بررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کلاس های ...

ساخت وبلاگ
چکیده : با توسعه شهرنشینی، و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگلی، به خانه‌ها، مناطق صنعتی، دمای مناطق شهری نسبت به د... با عنوان : بررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کلاس های ... بخوانید :
با توسعه شهرنشینی، و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگلی، به خانه‌ها، مناطق صنعتی، دمای مناطق شهری نسبت به دیگر مناطق افزایش یافته و در نتیجه پدیده جزیره گرمایی ایجاد می‌شود. جزایر گرمایی شهری نه تنها روی محیط شهرها، ساکنان آنها اثر منفی گذاشته‌اند، بلکه حتی اکوسیستم‌هایی را که در فاصله‌ی زیادی از شهرها قرار دارند تحت تاثیر قرار می‌دهند. از آن جا که تصاویر سنجش از دور مادون قرمز حرارت وی، بدلیل پوشش وسیع، منبع اطلاعاتی مناسبی به منظور تهیه نقشه‌های حرارتی سطح آب و خشکی می‌باشند، در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. در این تحقیق برای برآورد دمای سطح زمین و، از تصویر لندست 8 سنجندة TIRS و OLI متعلق به 15 ژوئن 2014 (25 خراد 1393) و روش SEBAL استفاده شد. پس از پردازش‌های لازم، نقشه‌های حرارتی شهر تهران تولید شدند. و همچنین به منظور برآورد دمای میانگین هر کلاس و کاربری، تصویر محدوده تهران به پنج کلاس کاربری اراضی شامل بایر، مناطق مسکونی، شبکه راه، فضای سبز و مناطق آبی طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از نقشه‌های حرارتی و کاربری تولید شده، ارزیابی ترتیب دمایی کلاس‌های کاربری اراضی شهر تهران انجام گردید، نتایج نشان داد که فضای سبز پس از کلاس آب، خنک‌ترین کلاس بوده و می‌تواند نقش مهمی در تعدیل دمای سطح زمین و محیط اطراف خود ایفا نماید. در پایان، جزایر حرارتی و خنک شهر تهران شناسایی شدند و راهکارهایی برای مدیریت دمای سطح زمین در شهر تهران ارائه شد. واژه های کلیدی : درجه و حرارت سطح زمین، کاربری زمین، سبال، تصاویر ماهواره‌ای لندست 8، شهر تهران....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 9 تاريخ : شنبه 1 دی 1397 ساعت: 18:19