تأثیرات معدن کاری بر روند تغییر چشم انداز سراب ...

ساخت وبلاگ
چکیده : سراب و نیلوفر واقع در 20 کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه به دلیل وجود چشمه کارستی و پارک مصنوعی اطرا... با عنوان : تأثیرات معدن کاری بر روند تغییر چشم انداز سراب ... بخوانید :
سراب و نیلوفر واقع در 20 کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه به دلیل وجود چشمه کارستی و پارک مصنوعی اطراف آن، یکی از مهم ترین جاذبه های تفریحی و گردشگری استان کرمانشاه محسوب می‌شود. ولی در سالهای اخیر بهره‌برداری از معادن سنگ تپه‌های مجاور اهمیت زیبایی شناختی و گردشگری آن را دچار اختلال نموده است. در این پژوهش سعی بر این بوده است تا نشان داده که با روند و فعلی معدن و کاری و چه اثرات زمین ریخت شناختی و زیبایی شناختی ممکن است بروز نماید. در همین راستا با بررسی های میدانی زمین ریختهای کنونی ایجاد شده شناسایی شد و با انداز وه گیری ابعاد آثار باقیمانده و همچنین میزان بهره برداری های روزانة معادن، حجم تغییر وات ایجاد شده و زمان مورد نیاز برای تخریب کل تپه‌ها برآورد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده کل حجم تپه های قابل معدن کاری تقریباً 41 میلیون متر مکعب می باشد که در حدود 10 هزار مترمکعب آن برداشت شده است. هر چند که با این روند برداشت عمر این تپه ها 782 سال پیش بینی می شود، ولی آثار سوء آن به تدریج بروز می‌کتد. در اثر این برداشتها تپه‌های سنگی شکافته شده و بافت و رنگ و سایر خصوصیات ظاهری آنها دگرگون می‌شود. همچنین با تجمع توده های باطله، احداث شبکه‌های نامنظم ارتباطی، تغییرات توپوگرافی و تغییر شیب، کیفیت بصری چشم انداز تقلیل می‌یابد. با تخریب و به هم زدن سیستم کارستی منطقه از میزان نفوذ آب و متعاقب آن تغذیه آبهای زیرزمینی به میزان زیادی کاسته می‌شود. با توجه به جهت شیب لایه‌های زمین شناسی و ارتباط هیدرولیک بین منابع آب زیرزمینی و چشمه‌های تغذیه کننده سراب نیلوفر تغییر حجم تپه ها کاهش آبدهی این سراب را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 8 تاريخ : شنبه 1 دی 1397 ساعت: 18:19