سنجش توزیع فضایی مولفه های صنعتی ازنظر برخورداری از ...

ساخت وبلاگ
چکیده : در دهه‌های اخیر دستیابی به رشد و توسعه پایدار، یکی از مباحث عمده کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه ... با عنوان : سنجش توزیع فضایی مولفه های صنعتی ازنظر برخورداری از ... بخوانید :
در دهه‌های اخیر دستیابی به رشد و توسعه پایدار، یکی از مباحث عمده کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه است. کشورهای درحال‌توسعه به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها، رهایی از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای رسیدن به توسعه‌ای معتدل و همه‌جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود، به شناخت صحیح پتانسیل‌ها، توان‌ها و محدودیت‌ها در تمامی زمینه‌ها و مناطق خود نیاز دارند. در این زمینه، بخش صنعت یکی از مهم‌ترین عواملی است که تأثیر و توان زیادی در تمرکز جمعیت و فعالیت‌های مختلف و درنتیجه تسریع روند رشد و توسعه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از 22 شاخص مربوط به بخش صنعت و معدن بدنبال سنجش بررسی از دلیل ایجاد توزیع منبع زنده بررسی از دلیل ایجاد فضایی منبع زنده مؤلفه‌های بررسی از دلیل ایجاد صنعتی منبع زنده شهرستان‌های استان اردبیل بررسی از دلیل ایجاد ازنظر منبع زنده بررسی از دلیل ایجاد برخورداری منبع زنده از سطوح توسعه با استفاده از تکنیک ادغام می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌های این پژوهش به روش اسنادی و میدانی جمع‌آوری‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ابتدا از مدل‌های تاپسیس، الکتر و ساو استفاده شده درنهایت از تکنیک کپلند جهت ادغام بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین شهرستان‌های استان ازلحاظ برخورداری از شاخص‌های صنعتی اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. نتایج حاصل از تکنیک تلفیقی کپلند نشان می‌دهد که شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر و خلخال توسعه‌یافته، شهرستان‌های نمین، کوثر و پارس‌آباد نسبتاً توسعه‌یافته و شهرستان‌های نیر، گرمی و بیله سوار جزء شهرستان‌های محروم استان می‌باشند....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 12:33