مطالعة فرونشست در شهر گرگان با استفاده از روش تداخل ...

ساخت وبلاگ
چکیده : در سال‌های اخیر فرونشست زمین باعث بروز مخاطره محیطی مهمی در نقاط مختلف ایران شده است. فرونشست زمین پ... با عنوان : مطالعة فرونشست در شهر گرگان با استفاده از روش تداخل ... بخوانید :
در سال‌های اخیر فرونشست زمین باعث بروز مخاطره محیطی مهمی در نقاط مختلف ایران شده است. فرونشست زمین پدیده‌ای ژئومورفیکی است که توسط عوامل مختلفی پدید می‌آید؛ گاهی تحت تاثیر عوامل طبیعی ولی بسیاری از اوقات در اثر فعالیت‌های بشری بخصوص استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی ایجاد می‌شود. روش‌های متنوعی برای اندازه‌گیری فرونشست زمین وجود دارد که شامل استفاده از جی‌پی‌اس، ترازیابی ابزار دقیق و روش‌های دورسنجی بخصوص روش تداخل‌سنجی رادرای می‌باشد. از بین این روش‌ها، روش تداخل‌سنجی راداری روشی مؤثر برای اندازه‌گیری دگرشکلی‌های سطح زمین می‌باشد. در این تحقیق پدیدة فرونشست زمین در محدوده شهر گرگان با روش تداخل-سنجی راداری و استفاده از تصاویر راداری انویست بررسی شد. گرگان مرکز استان گلستان واقع در شمال‌شرق ایران است. موقعیت زمین‌ساختی منطقه مورد مطالعه بسیار پیچیده است؛ این محدوده در بین کمربند در حال فراخاست کپه‌داغ در غرب، ناحیه در حال فرونشست خزر جنوبی در شرق و رشته‌کوه‌های در حال فراخاست البرز در جنوب قرار دارد. نتایج نشان دادند که در دوره زمانی بین بهمن 1385 تا آذر 1388 (دورة 34 ماه و 15 روزه) محدودة شمال گرگان متحمل فرونشست شده است. این محدوده تقریباً روند شرقی- غربی دارد و میزان فرونشست در آن چیزی حدود 8/4 سانتی-متر محاسبه شد. نمودارهای تراز سطح آب و میزان بارندگی گرگان در سال‌های 1385 تا 1389 علیرغم نوسانات فصلی روند نزولی نشان می‌دهند. پیامد این افت سطح آب‌زیرزمینی می‌تواند منجر به فرونشست زمین در شهر گرگان شده باشد....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 16 مرداد 1397 ساعت: 1:29